Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vavrišovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v rokoch 1881 – 1884. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou z roku 1928. Priestory sú zaklenuté konchou a pruskými klenbami. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Oltár je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. Stĺpová architektúra na spôsob portika, v strede obraz Kristus na kríži. Kazateľnica s obrazmi Martina Luthera a Filipa Melanchthona. Organ je z čias úprav kostola (1900). [2]
 

V roku 1879 vo Vavrišove vznikla základina na stavbu kostola, s prácami sa začalo v roku 1881 po zbúraní starej modlitebne. Stavba kostola bola dokončená v roku 1884. K evanjelickej cirkvi sa hlási prevažná časť obyvateľov obce. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 363.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 363.
[3] www.vavrisovo.sk (19.10.2016)
Bibliografia
www.vavrisovo.sk
GPS
49.069003, 19.757482
49°04'08.4"N 19°45'26.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk