Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Zálužie - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Veľké Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Základný charakter získal park v druhej polovici 18. storočia. Park vznikol asi po dostavbe kaštieľa, čiže niekedy v 60. rokoch 18. storočia. O jeho koncepciu a údržbu sa starali panskí záhradníci, ktorí mali na starosti aj starostlivosť o zeleninové a ovocné záhrady. [1]
 

Prvý panský záhradník (hortulanus) sa v obci objavil v roku 1764, čo zrejme súvisí s výstavbou forgáchovského kaštieľa a prvých parkových úprav okolo neho. Volal sa Ján Smutný a pochádzal z Čiech. V roku 1785 sa spomína ďalší záhradník Michal Poscher a v roku 1795 Anton Kuntz. Po ňom formoval park a staral sa o záhrady Ján Manciger „arte sue hortulani“, pochádzajúci z Trnavy. V roku 1794 sa v Ujlaku oženil so Zuzanou Marčekovou, dcérou zaslúžilého záhradníka Jána Marčeka zo Sokoloviec. Najvýznamnejšou osobnosťou spomedzi záhradníkov bol Pavol Kres, ktorý pochádzal z Močenku. O park a záhrady sa staral od 1. októbra 1837 až do 1. júna 1898, takmer 62 rokov. Za ten čas panstvo vystriedalo viacerých majiteľov. V roku 1902 bol na príhovor majiteľa panstva Jána Eszterházyho vyznamenaný pamätnou medailou za dlhoročné pracovné zásluhy. [2]
 

Z druhého vojenského mapovania z roku 1839 vyplýva, že kaštieľsky park mal vtedy taký tvar a veľkosť ako dnes. Bol riešený vo voľnokrajinkárskom štýle ako park prírodný a mal množstvo štrkových cestičiek. [3]
 

Súčasná štruktúra výsadby pochádza asi z konca 19. storočia, keď bol park revitalizovaný. Ešte v roku 1968 v ňom rástlo 41 taxónov cudzokrajných drevín, napríklad – pavlovnia plstnatá, pôvodom z Japonska, borovica vejmutovka, jaseňovec metlinatý, hlošina úzkolistá, sofora japonská, kíria japonská, krídlatec trojlistý i pivoňka krovitá. V parku boli tiež vysadené pozoruhodné domáce dreviny, z ktorých mnohé pretrvali dodnes a sú to napríklad – dub letný, javor, lipa, orgován a viaceré druhy ihličnatých drevín. [4]
 

Celková výmera parku je v súčasnosti 9 ha. Jeho pôvodná plocha sa v podstate zachovala, s výnimkou niektorých častí, na ktorých v 20. storočí postavili nové pavilóny liečebne. Viaceré neodborné zásahy narušili pôvodnú harmóniu parku. Ako významná súčasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva obce bol areál kaštieľskeho parku vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1 - 5] KERESTEŠ, Peter: Veľké Zálužie – obec s históriou. Monografia dejín obce. Nitra: ENARS, s.r.o., 2012. s. 206 - 207.
GPS
48.302048, 17.941125
48°18'07.4"N 17°56'28.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk