Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Kamenec, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1801 – 1814. Renovovaný bol v roku 1871 a 1911. Jednoloďový priestor so segmentovým presbytériom, zaklenutý pruskými klenbami. Má vstavanú vežu a čelné priečelie členené pilastrami. Ostatné fasády sú členené lizénami. Hlavný oltár je z čias stavby, čiastočne riešený nástennou iluzívnou maľbou ako klasicistická architektúra. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Obraz sv. Pavla, neskorobarokový zo začiatku 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na kopci neďaleko hradu.
Fotogaléria
Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010Veľký Kamenec - Kostol sv. Jozefa pestúna foto © Viliam Mazanec 8/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1967. s. 393.
GPS
48.359724, 21.808092
48°0 21' 35.01", 21°0 48' 29.13"www.pamiatkynaslovensku.sk