Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Viničky - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Seleška
Lokalita
obec Viničky, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1839. Sieňový pozdĺžny priestor s polkruhovým uzáverom, po stranách sú dve termové okná. Predstavaná veža je situovaná na severnej fasáde, krytá ihlancovou strechou a členená nárožnými pilastrami. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza renesančný kalich z roku 1580. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 402.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 402.
Bibliografia
www.vinicky.ocu.sk
GPS
48.395431, 21.741987
48°23'43.5"N 21°44'31.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk