Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Závažná Poruba - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1933 v secesnom poňatí. Pozdĺžny sieňový priestor s chórom, s rovným stropom na fabiónoch a pristavanou sakristiou.. Fasáda je členená lomenými oknami a lizénami., ktoré sú do polovice s neomietnutého lomového kameňa. [1] Na priečelí fasády je v omietke vytvorený nápis datujúci stavbu. Nadstavená veža je zastrešená ihlanom ukončeným jednoramenným krížom a celková výška veže je 10 m. [2]
 

V roku 1932 sa rozhodlo, že z peňazí (45 tisíc korún), ktoré v priebehu svojho úradovania vo funkcii kurátora nazhromaždil v rokoch 1914 - 1929 Ján Broska, postavia kostol. A tak 15. marca 1933 sa začala jeho stavba. Už 17. apríla 1933 bol chrám prikrytý a 10. júla stavebné práce dokončené. Dokončený chrám bol posvätený 3. septembra 1933 biskupom Vladimírom Čobrdom. [3]
 

Evanjelický kostol je na mieste staršieho cintorína (nájdené kosti boli neskôr uložené pod oltárom) a staršej drevenej zvonice s evanjelickou školou. Oltár je neogotický s obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade od Juraja Martinku z roku 1933. Vnútorné zariadenie kostola je podané v secesnom chápaní. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Počas druhej svetovej vojny bol chrám značne poškodený, bolo nutné na ňom vykonať určité opravy. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 456.
[2 - 5] www.zavaznaporuba.sk (17.10.2016)
GPS
49.053561, 19.648693
49°03'12.8"N 19°38'55.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk