Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zbrojníky - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Feďvernek, Dolný a Horný Feďvernek
Lokalita
obec Zbrojníky, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený po požiari v roku 1806 s čiastočným použitím staršieho kostola z roku 1716. Veža bola pristavaná v roku 1840. Je to sieňová pozdĺžna stavba so zaobleným uzáverom na oboch užších stranách a predstavanou vežou. Dlhý, pomerne úzky priestor zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na polygonálne nástenné piliere. V oboch uzáveroch sú drevené protestantské empory. Fasády sú hladké. Veža je zakončená vysokým štíhlym ihlanom. [1]
 

Kalich je z roku 1738. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 461.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 461.
Bibliografia
www.zbrojniky.sk
GPS
48.112495, 18.701263
48°06'45.0"N 18°42'04.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk