Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žemberovce - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žemberovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1754. Renovovali ho v roku 1790. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium a loď sú zaklenuté pruskými klenbami, sakristia valenou klenbou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža má pilastre a je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1754, so stĺpovou architektúrou a volútovým štítom. Na jednej strane oltára sa týčia sochy sv. Jána Krstiteľa a sv. Anny, na druhej sv. Jána a sv. Jozefa. Uprostred je neskorší obraz Panny Márie s Ježiškom od J. Antala z roku 1917. [2] Nad obrazom Panny Márie je uprostred lúčov symbol Ducha svätého – holubica. [3] Bočné oltár sv. Žofie a sv. Jozefa, pendanty, sú rokokové z roku 1770, uprostred obrazy svätcov, po stranách sochy sv. Jána Nepomuckého, sv. Hieronýma, sv. Petra a Pavla apoštola. Kazateľnica je baroková z polovice 18. storočia s intarzovanou dekoráciou. Kamenná krstiteľnica je baroková z polovice 18. storočia. Voľný obraz sv. Rodiny je barokový, bol pôvodne na hlavnom oltári. Obraz sv. Františka Serafínskeho je barokový z roku 1754. Organ s luiséznou skriňou pochádza z konca 18. storočia. [4]
 

Farnosť Žemberovce sa spomína už v štatúte Ostrihomskej kapituly z roku 1397. Kedy a kým bola založená však nevedno presne. Potom farnosť zanikla. Opäť bola zriadená v roku 1716. Kostol z roku 1754 postavili za miestneho farára Jána Lehotského. Podľa dostupných prameňov stavbu kostola podporovala rodina Barossovcov, ktorých niektorí potomkovia sú pochovaní na tunajšom cintoríne. V obci bol kostol aj v dávnejších dobách, ale ten zanikol. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol stojí na upravenom, splanírovanom temene vŕšku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 495.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 495.
[3] http://zemberovce.fara.sk/index.php/historia (5.11.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 495.
[5] http://zemberovce.fara.sk/index.php/historia (5.11.2017)
Bibliografia
www.zemberovce.sk
GPS
48.261358, 18.742730
48°15'40.9"N 18°44'33.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk