Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
atribút
predmet, ktorý sa pridáva k soche alebo obrazu, ako poznávací znak vzťahujúci sa na jej postavenie, na zázraky, alebo zvláštne udalosti v jej životewww.pamiatkynaslovensku.sk