Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bačkovík - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bačkovík, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1837. Sieňová stavba zakončená rovným, valenou klenbou krytým oltárnym priestorom, má rovný strop a hladké fasády. Oltár, kazateľnica a organ sú z čias stavby kostola. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 26.
GPS
48.781140, 21.430322
48°46'52.1"N 21°25'49.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk