Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajerovce - Kaplnka sv. Jozafáta
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bajerovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1905. Ide o menší sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a bez veže. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Priečelie má trojhranný štít.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 11971/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí juhovýchodne od obce.
Bibliografia
www.bajerovce.sk
GPS
49.204226, 20.800998
49°12'15.2"N 20°48'03.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk