Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kláštor františkánov a Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Bardejov - kláštor františkánov (č. UZPF 1781/1), doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Mgr. art. Tomáš Haviar. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
SNAKOVÁ, Martina: Opis františkánskeho kostola a kláštora v Bardejove z hľadiska umelecko-historického. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 44 - 50.
www.bardejov.sk
GPS
49.291185, 21.274254
49°17'28.3"N 21°16'27.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk