Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kostol (Kaplnka) sv. Michala
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický sakrálny objekt postavený v roku 1848. Je to pozdĺžny jednoloďový priestor s polkruhovo ukončeným presbytériom a štíhlou strešnou vežičkou, ktorá je zakončená vysokým ihlancom. Interiér je zaklenutý tromi poľami pruskej klenby, delenej medziklenbovými pásmi. Fasádu člení lizénové rámovanie a polkruhovo ukončené okná. [1]
 

Za predstavanou oltárnou menzou je obraz sv. Michala archanjela, maľba na plátne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne sv. Michala.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 99.
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.293132, 21.264314
49°17'35.3"N 21°15'51.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk