Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardoňovo
Lokalita
obec Bardoňovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rod Kelecsényi získal v 18. storoči v obci Bardoňovo majetky a dal v nej postaviť svoje sídlo. Pôvodne zrejme išlo o malú barokovú kúriu, ktorá bola na začiatku 19. storočia prestavaná na klasicistickú kúriu v pôdoryse v tvare písmena L s výrazným vstupným pilierovým portikom na priečelí západného krídla. Význam rodu stúpal a bolo potrebné postaviť nové reprezentačné sídlo zodpovedajúce ich postaveniu. Osobnosťou spoločenského, kultúrneho a politického života Tekovskej župy v druhej polovici 19. storočia bol Rafael Kelecsényi. Ten dal v roku 1888 kúriu rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes. Do roku 1944 v budove bývala dcéra Rafaela Kelecsényiho Irena, ktorá bola vydatá za grófa Emila Mirbacha. V roku 1944 ho zastrelili sovietski vojaci v okolí Szombathelyu, ale jeho manželka Irena zostala v obci. Zo začiatku sa skrývala v pivniciach kaštieľa, neskôr sa utiahla u rodiny Rózsových. Po ukončení druhej svetovej vojny sa odsťahovala do obce Péczel v Maďarsku. V kaštieli bolo v roku 1944 nemecké veliteľstvo, neskôr sovietski vojaci budovu vyrabovali a v nej zriadili nemocnicu. Po skončení druhej svetovej vojny bol kaštieľ opravený pre účely školy, ktorá v ňom bola otvorená 21. novembra 1947. V rokoch 1978 – 1981 bola škola v obci postupne zrušená, kaštieľ osirel a budova chátrala. [1]
 

Kaštieľ je prízemná budova na pôdoryse v tvare nepravidelného písmena U. V strede zo severnej fasády vystupuje polkruhová stavba slávnostnej sály kaštieľa. Vstupná časť v nádvorí má zasklenú arkádovú chodbu s kovanými mrežami, po bokoch flankovanú vyššími vežovitými rizalitmi. Kaštieľ kryje manzardová strecha. Fasády kaštieľa člení pásová rustika (okrem rizaltov) a okná so segmentovým zakončením v šambránach s klenákom a podokennou rímsou. Miestnosti kaštieľa sú kryté rovnými stropmi. [2] Okolo kaštieľa je park.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1991 sa začala nákladná rekonštrukcia objektu, ktorá trvá dodnes. Podľa plánov mal byť kaštieľ obnovený pre kultúrne potreby obce s možnosťou využitia v turistickom ruchu, kde budú poskytované aj ubytovacie služby. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ sa v súčastnosti využíva na rôzne spoločenské a kultúrne akcie, na svadby, rodinné oslavy a stužkové. V strednej časti kaštieľa je veľká sála s kapacitou približne pre 150 osôb a vestibul. V ľavom krídle sa nachádza ubytovacia časť, so šiestimi izbami. V pravom krídle sa nachádza kuchyňa a tak isto aj kaviareň, ktorá je v prevádzke počas celého roka. [4]

Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Bardoňovo foto © Imrich Kluka 3/2012Kaštieľ Bardoňovo foto © Imrich Kluka 3/2012
Poznámky
[1 - 4] www.obecbardonovo.sk (20.7.2013)
GPS
48.111148, 18.425990
48°06'40.1"N 18°25'33.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk