Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Batizovce - barokový kaštieľ
Iný názov
Mariássyovský kaštieľ
Lokalita
obec Batizovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1756. Opravený a adaptovaný na nové účely bol v rokoch 1956 – 1957. Ide o jednopodlažnú obdĺžnikovú budovu so stredným rizalitom. Kaštieľ je zastrešený manzardovou strechou. Hlavná fasáda s voľným dvojramenným schodišťom je situovaná do parku. Fasády sú členené pilastrami a lizénami, na rizalitoch sú okenné frontóny a volútové štíty. Miestnosti sú radené vedľa seba po oboch stranách slávnostnej siene a novou prestavbou boli narušené. V miestnostiach sú pruské klenby a rovné stropy. Vo dvore je dvojpodlažná hospodárska budova s hladkými fasádami a manzardovou strechou. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť František Mariássy so svojou manželkou Zuzanou Szontagh, o čom svedčí aj nápis na erbe. Posledný z rodu Mariássyovcov, Edmund odpredal v roku 1905 celý majetok batizovského kaštieľa kniežaťu Hohenlohe. Po niekoľkých zmenách majiteľov ho v roku 1917 kúpila grófka Berta Dessewffy, ktorá bývala v Budapešti a do Batizoviec chodila ako na letné sídlo. Po jej smrti podľa testamentu pripadol kaštieľ s príslušenstvom sestrám rádu uršulínok z Cífera. Odvtedy sa stal kaštieľ kláštorom a uršulínky v ňom bývali do roku 1950, kedy boli z neho násilne vysťahované. V kaštieli sa následne zriadila Základná politická škola socialistická zamestnancov podnikov vo Svite, ktorú v roku 1951 zrušili. Počas nasledujúcich piatich rokov kaštieľ chátral. V roku 1952 sa pod ťarchou snehu prelomila strecha, ale pre nedostatok stavebného materiálu nebola opravená. Do miestností sa dostávala voda, ktorá zničila vzácne interiéry. V júni 1952 bola budova pridelená do Slovenského náboženského fondu obcí, avšak pre havarijný stav sa nevyužívala. V roku 1954 dal Miestny národný výbor (MNV) do užívania nádvorie kaštieľa strojne traktorovej stanici. Zadné stavisko využívalo miestne JRD pre skladovanie produktov a materiálov. V hlavnej budove kaštieľa bola do roku 1957 poradňa pre matky s deťmi, miestnosť pre Zväzarm a ubytované štyri rodiny. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravovaný bol v rokoch 1956 - 1957. Dňa 29 januára 1957 sa začala oprava a adaptácia kaštieľa na Domov dôchodcov. V kaštieli sa dobudovalo podkrovie s možnosťou ubytovania 60 dôchodcov. Vybudovala sa centrálna kotolňa. Kolaudácia hlavnej budovy „A“ kaštieľa sa konala 25 júna 1959 a budova bola daná do užívania. Náklady na opravu a adaptáciu kaštieľa predstavovali vtedy 2 526 000 korún. Dňa 1. augusta 1959 v kaštieli zriadili domov dôchodcov. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Slúži dodnes ako domov dôchodcov.
Prístup
Kaštieľ sa nachádza v parku v strede obce.
Fotogaléria
Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - bývalá hospodárska budova foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - bývalá hospodárska budova foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - bývalá hospodárska budova foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - bývalá hospodárska budova foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017Batizovce - barokový kaštieľ foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 104.
[2 - 3] www.bbadmin.xf.cz (21.7.2013)
GPS
49.074590, 20.186533
49°0 4' 28.52", 20°0 11' 11.52"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk