Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bátovce - pamiatková zóna
Lokalita
obec Bátovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôdorysná štruktúra sídla predstavuje hromadnú cestnú zástavbu s obdĺžnikovým námestím. Obci dominuje monumentálny trojloďový evanjelický kostol. Najstarší predstaviteľ architektúry obce je pôvodne opevnený stredoveký jednoloďový rímskokatolícky Kostol sv. Martina. [1]
 

Zástavbu tvoria zväčša kamenné ľudové domy so sedlovými strechami. Do ulice sú orientované štítmi alebo valbami a podlomenicou. Niektoré domy majú vo dvore kryté podstrešie nesené drevenými alebo murovanými stĺpmi. Troj a viacpriestorové domy niekedy s dekoratívne riešenými uličnými fasádami s nádychom secesie pochádzajú prevažne z konca 19. a z 20. storočia. Ojedinele sú okná čelnej fasády opatrené kovovými okenicami. Vo dvoroch sa niekde vyskytuje viacero bytov radených za sebou. Za obytnou časťou domov sú priradené hospodárske časti. [2]
 

V priestore pod námestím sú podzemné chody, ktoré boli objavené pri stavebných prácach v druhej polovici 20. storočia a ústna tradícia ich spája s obdobím tureckých nájazdov. Nedoriešená je otázka zániku opevnenia obce, ktorého existenciu naznačujú už len miestne názvy ako napríklad Dolná brána pri rímskokatolíckom kostole a dodnes viditeľné priekopy. [3]
 

Zachovaná zástavba obce reprezentujúca hodnoty ľudovej architektúry Hontu bola v roku 1997 podnetom pre vyhlásenie pamiatkovej zóny. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 70.
[2 - 4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 71.
Bibliografia
www.batovce.sk
GPS
48.291523, 18.744219
48°017'29.5"N 18°044'39.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk