Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beharovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1823. Typ sieňového sakrálneho objektu s polkruhovým uzáverom a malou strešnou drevenou zvonicou. Na priečelí je murovaný štít. Fasády boli kedysi členené lizénami. Veža je zakončená ihlancom. V interiéri je drevený strop. [1] Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár v historizujúcom slohu pochádza z roku 1899 od rezbára J. Fuhrmana. V oltárnej architektúre zakončenej architrávom s polkruhovým nadstavcom sú tri niky so sochami sv. Michala archanjela, Štefana Prvomučeníka a Jána evanjelistu. [2] Zlodeji v roku 1931 ukradli monštranciu a kalich, ktoré neskôr nahradil farník Piskura. [3]
 

Na základinu kaplnky dal gróf Emanuel Csáky dva gbolovú roľu, slobodnú od každej ťarchy, »Pod Leščom«. V roku 1823 kaplnku posvätil biskupský vikár Andujar. V drevenej veži je 120 funtový zvon, ktorý posvätil biskup Bélik. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v strednej časti obce. Nachádza sa v areáli cintorína.
 

Beharovce ležia vo východnej časti Hornádskej kotliny západne od Braniska, 22 km na východ od Levoče, v nadmorskej výške 459 metrov, pri tuneli Branisko. Nadmorská výška v strede obce je 474 m a v chotári 460 – 660 m. V roku 1297 sa uvádza obec pod menom Horná Žehra. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1338. Obec je doložená z toho roku ako Beherowch, neskôr ako Beherocz (1452), Beharowcze (1773); maďarsky Beharóc. Obec patrila panstvu Spišského hradu. Obyvatelia okrem poľnohospodárstva vykonávali rozličné služby pre hrad, napríklad aj poslov, z čoho pramení názov obce. Meno nosí od behárov – behúňov Spišského hradu, ktorí hlavne na poľovačkách panstva, niekedy celé týždne trvajúcich, konali službu - nosili stravu, doviedli nacvičených psov, trúbili, vyháňali diviakov, piekli pečeň atď. V hrade kŕmili ošípané, rúbali drevo, dodávali lesné ovocie sušili huby. Boli teda »jabagiones castri curiales«, ktorým len pán hradu rozkazoval, pravda cestou úradníka, ktorý medzi nimi býval. V 15. storočí nastúpili na ich miesto cigáni, osadení blízko hradu, z behárov stali sa sedliaci. Podľa urbára z roku 1583 v obci mali spišskopodhradskí hrnčiari baňu na hlinu. [5]
 

Obec je východiskom na Spišský hrad, Dreveník, Branisko a do Žehry. [6]

Fotogaléria
Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela (naľavo je vidieť časť Spišského hradu) foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019Beharovce - Kaplnka sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 108.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 108.
[3 - 6] https://farnostzehra.sk/o-farnosti/historia/ (29.10.2019)
Bibliografia
www.beharovce.sk
GPS
49.003630, 20.813946
49°00'13.1"N 20°48'50.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk