Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Architektúra miest

AUGUSTÍN, Ľubomír: Špecifiká pamiatkovej ochrany architektúry druhej polovice 20. storočia na príklade Bratislavy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 239 – 244.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Urbánna antropológia. Východiská a perspektívy. Banská Bystica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 96 s. ISBN 80-8055-837-X

BONČO, Juraj – ČOMAJ, Ján: Búranie Podhradia. Bratislava: Marenčin PT, 2010. 317 s. ISBN 97-8808-11405-49

DARULOVÁ, Jolana: Mesto – priestor etnologických výskumov. Na príklade Banskej Bystrice. UMB: Banská Bystrica, 2002. 172 s. ISBN 80-8055-725-X

DOMENOVÁ, Marcela: Prešov na prelome stredoveku a novoveku. Príspevok k dejinám duchovnej a hmotnej kultúry. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. s. 283 – 294. ISBN 80-89079-13-X

DOROTJAK, Dušan: Urbanistické dotváranie pamiatkovej rezervácie v Bardejove. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 3 - 4, s. 8 - 9.

DOROTJAK, Dušan: Súbory pamiatok v historických jadrách miest. (Vývoj a súčasný stav ich ochrany v procese výstavby v Slovenskej socialistickej republike) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 123 – 139.

DUDÁŠ, Miloš: Pamiatky Žiliny a jej okolia. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 3, s. 2 - 6.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Kremnica. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 3-4, s. 14 – 21.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Levoča. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 11-12, s. 14 – 21.

DVOŘÁKOVÁ, Viera – KOLLÁR, Daniel: Najkrajšie mestá. Bratislava: DAJAMA, 2007. 128 s. ISBN 978-80-89226-26-9

DVOŘÁKOVÁ, Viera – KOLLÁR, Daniel – ORŠULOVÁ, Jana: Historické mestá na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2012. 352 s. ISBN 978-80-5560-494-7

DVOŘÁKOVÁ, Viera – TÓTHOVÁ, Štefánia: Banská Štiavnica. Svetové kultúrne dedičstvo. Bratislava: Pamiatkový ústav, 1995. 72 s. ISBN 80-967163-0-1

FIALA, Andrej: Pokrokové prvky fortifikačnej architektúry 16. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 24 – 27.

FRICKÝ, Alexander: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin: Osveta, 1986. 232 s. ISBN 70-043-86

FRICKÝ, Alexander: Obnova kultúrnych pamiatok Bardejova. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 14 – 17.

GOJDIČ, Ivan: Východoslovenské mestá so šošovkovitým námestím. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 33 - 38.

GOJDIČ, Ivan: Známe i neznáme hodnoty Liptovského Hrádku. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 4, s. 6 – 11.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HABERLANDOVÁ, Katarína: Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 30. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 325 - 339.

HORÁKOVÁ, Valéria: Vývoj mesta Trenčín – historické jadro. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 3, s. 14 – 18.

HORKÝ, Samuel: Obnova historickej rezervácie mesta Bardejov. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 3 - 4, s. 3 - 4.

HRADSKÁ, Katarína: Banská Štiavnica, mestečko na dlani. In: Historická revue, XI, 2000, č. 1, s. 18 - 19.

HROMADOVÁ, Ľudmila: Levoča. Pamiatková rezervácia. Bratislava: TATRAN, 1979. 220 s.

HUSOVSKÁ, Ľudmila: Formovanie ochrany historického urbanizmu – pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. In: Monument revue, II, 2013, č. 2, s. 2 – 9.

ILIEVOVÁ, Danica: Pamiatková zóna v Nitre. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 3, s. 13 - 17.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

KOLCUN, Milan – JIROUŠEK, Alexander: Košice: Potulky mestom Košice 1 - 2. Vydavateľstvo JES, 2009. 149 s. ISBN 978-80-88900-29-0

KOLCUN, Milan: Košická čítanka. Literárne potulky mestom Košice (3). Košice: UnitedPartners, s.r.o., 2010. 360 s. ISBN 978-80-970235-1-5

KOLCUN, Milan – JIROUŠEK, Alexander - JIROUŠEK, Stanislav: Štýly krásy v Košiciach. Potulky mestom Košice (4). Košice: JES, 2011. 96 s. ISBN 978-80-88900-43-6

KOLCUN, Milan – JIROUŠEK, Stanislav - JIROUŠEK, Alexander: Košické detaily. Košice: JES, 2013. 160 s. ISBN 978-80-88900-55-9

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. 680 s. ISBN 978-80-556-2449-5

KOSOVÁ, Katarína: K problematike pamiatkovej ochrany historického sídelného celku Topoľčany. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 1, s. 38 - 40.

KVETANOVÁ, Gabriela – ŠVIHORÍK, Martin: Urbanistický a stavebný vývoj Piešťan v prvej polovici 20. storočia. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 149 – 168.

LIESKOVSKÁ, Renáta: Problematika úprav fasád pamiatkovo chránených objektov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 23 - 25.

MENCL, Václav: Gotická architektúra Košíc. In: Vlastivedný časopis, XV, 1966, č. 1, s. 3 – 25.

MENCL, Václav – MENCLOVÁ, Dobroslava: Baroková Bratislava. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 7 - 34.

MOKRIŠ, Radoslav: Stopa funkcionalizmu v urbanizme Košíc – model úspešného mestského plánovania. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 169 – 178.

NĚMEC, Zdeněk: Košice 1780 – 1918. Sečovce: Pergamen, 1994. 304 s. ISBN 80-967199-8-X

NIŽNANSKÝ, Eduard – BÚTORA, Ivan et al.: Stratené mesto. Kto zbúral podhradie? Národy a etnické čistky v Bratislave. Bratislava: Marenčin PT, spol. s r.o., 2011. 328 s. ISBN 978-80-8114-100-3

ORIŠKO, Štefan: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1984. 188 s.

ORIŠKO, Štefan: Stredoveké objekty mestského jadra zlatej Kremnice. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 2, s. 36 – 39.

OROSOVÁ, Martina – ŠEDIVÁ, Zdenka: Šesťdesiat rokov pamiatkovej rezervácie Bratislava a jej blokové výskumy. In: Monument revue, III, 2014, č. 2, s. 32 – 39.

PAULUSOVÁ, Sylvia – GOJDIČ, Ivan: Historická zóna Košíc – budúca mestská pamiatková rezervácia. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 2, s. 3 - 7.

PISOŇ, Štefan: Naše mestá. Bratislava: Mladé letá, 1984. 320 s.

PRIATKOVÁ, Adriana: Českí architekti medzivojnového obdobia v Košiciach. In: Pamiatky a múzea, 2013, č. 1, s. 43 - 50.

PUŠKÁROVÁ K., Blanka: Bardejov. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 3 - 4, s. 5 - 7.

PUŠKÁROVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich: Spišská Sobota. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1977. 156 s.

PUŠKÁROVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich: Kežmarok. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1979. 168 s.

RAGAČ, Radoslav: Nekorostredoveká architektúra v centre Zvolena. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 1, s. 15 – 19.

RAGAČ, Radoslav: Počiatky mestských erbov v Uhorsku. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 50 – 53.

RÁBIK, Vladimír: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných prameňov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. s. 207 – 218. ISBN 80-89079-13-X

REHÁČKOVÁ, Tamara: Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava: TRIO Publishing s.r.o., 2012. 110 s. ISBN 978-80-89552-27-6

SÁLUS, Jozef: Klady a nedostatky v obnove pamiatkových objektov v mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 18 - 22.

SMOLÁKOVÁ, Mária: Nástenné maľby na priečeliach meštianskych domov. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 13 – 16.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Latinské nápisy na budovách v Rimavskej Sobote. In: GEMER-MALOHONT, Zborník Gemersko-malohontského múzea, XV., 2019. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzeum, 2019. s. 66 – 76.

SURA, Miroslav: Banská Bystrica. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1982. 192 s.

ŠÁŠKY, Ladislav: Kamenná krása našich miest. Martin: Osveta, 1981. 408 s.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Zbúraná židovská Bratislava. Bratislava: Marenčin PT, 2012. 144 s.

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: O počiatkoch miest na Slovensku. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 42 – 49.

ŠTRAUSS, Tomáš: Moje Košice. Bratislava: Kalligram, 2012. 214 s. ISBN 978-80-8101-652-3

ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. 176 s. ISBN 80-89046-35-5

TANDLICH, Tomáš: Trnava - najstaršie kráľovské mesto. In: Historická revue, XIII, 2002, č. 3, s. 10 - 12.

TANDLICH, Tomáš: Kremnica - zlaté mesto Uhorska. In: Historická revue, XIII, 2002, č. 4, s. 10 - 11.

TANDLICH, Tomáš: Skalica - kráľovské mesto Záhoria. In: Historická revue, XIII, 2002, č. 5, s. 14 - 15.

URBANOVÁ, Norma: Prešov. Bratislava: Tatran, 1986. 172 s.

URBANOVÁ, Norma: Košice. Z novších poznatkov o stredovekom meste. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 2 – 5.

URBANOVÁ, Norma: Mestské veže a zvonice. In: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 238 – 243.

URBANOVÁ, Norma: Renesančné radnice. In: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 243 - 247.

URBANOVÁ, Norma: Urbanizmus a architektúra miest v období renesancie. In: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 247 - 261.

VOŠKOVÁ, Katarína: Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 15. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2004, s. 66 - 69. ISBN 80-89175-08-2

ŽEMBEROVÁ, Renáta: Skalica - pamiatková zóna. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 3, s. 2 - 7.

www.icbb.skwww.pamiatkynaslovensku.sk