Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ostatné pamiatky

ADAMUV, Pavel: Slnečné hodiny na Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. 132 s.

ADAMUV, Pavel: Slnečné hodiny na Slovensku ako kultúrne pamiatky. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 2, s. 17 - 20.

BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, 2011. 78 s. ISBN 978-80-969720-1-2

DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. 192 s. ISBN 978-80-88900-56-6

FURMAN, Martin: Drobné sakrálne objekty v obci Domaňovce. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 2, s. 24 – 28.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. 104 s. ISBN 978-80-8115-054-8

CHEBEN, Ivan et al.: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV v Nitre, 2002. 225 s. ISBN 80-88709-59-8

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. 680 s. ISBN 978-80-556-2449-5

KOLLÁR, Daniel: Pamätné izby. Bratislava: DAJAMA, 2014. 128 s. ISBN 978-80-8136-036-7

KOVÁČOVÁ, Eliška: Malá sakrálna architektúra – rozšírenie kultu sv. Jána Nepomuckého v krajinách záujmovej sféry Habsburgovcov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 36 - 42.

LACIKA, Ján: Pamätníky a pomníky. Bratislava: DAJAMA, 2013. 128 s. ISBN 978-80-8136-021-3

MATÁKOVÁ, Barbora – DOHNALOVÁ, Barbora: Pamiatková ochrana drobných sakrálnych objektov v kultúrnej krajine. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 87 - 96.

OROSOVÁ, Martina: “Problémové pomníky“ ako nečakaný dôsledok prvej svetovej vojny. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 25. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2015. s. 142 - 154.

ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. Sabinov-Trnava: DINO-Spolok sv. Vojtecha, 2010. 408 s. ISBN 978-80-85575-52-1 / ISBN 978-80-7162-820-0

POHANIČOVÁ, Jana: Neogotické hrobky aristokratických rodov na území Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 27 - 33.

REŤKOVSKÁ, Adriana: Súbor drobnej sakrálnej architektúry a prícestných sôch v Kláštore pod Znievom. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 97 - 106.

TURČAN, Vladimír et al.: Archeologické pamiatky. Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-80-1www.pamiatkynaslovensku.sk