Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bifórium
združené románske okno, pozostávajúce z dvoch jednoduchých okien so stĺpikom v stredewww.pamiatkynaslovensku.sk