Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - socha sv. Vendelína
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Socha patróna chovateľov dobytka, pastiera a pustovníka so zopnutými rukami a ovečkami ležiacimi pri jeho nohách, stojí na vyvýšenom podstavci s latinským nápisom. Plastika bola postavená v roku 1839. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] www.binovce.sk (2.8.2015)
Bibliografia
www.binovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk