Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boťany - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Boťany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1907 na mieste starého neskororenesančného sakrálneho objektu, ktorý pochádzal z roku 1659. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou riešenou v neogotických tvaroch. [1]
 

Kostol začali stavať 4. mája 1906 na základoch starého kostola. Do nového kostola vložil vtedajší okresný biskup vložil hermeticky uzatvorenú nádobu s náčrtom starého kostola, menom vtedajšieho pápeža, cisára, menami hlavných farárov a biskupov v okrese Zemplín, meno staviteľa a architekta a vtedajšiu peňažnú menu. V zime bola budova kostola pod strechou a 15. septembra 1907 bola stavba kompletne hotová. V ten deň bol kostol vysvietený a konala sa v ňom prvá omša. Kostol má veľký a malý oltár. Veľký oltár je vysoký 9 m. Zobrazuje tri sochy - uprostred je Ježiš, ktorý ukazuje na svoje srdce, po bokoch je sv. Alžbeta a sv. Jozef. Pri dvojici stoja, dvaja modliaci sa anjeli. Malý oltár má výšku 6,5 m a zobrazuje Pannu Máriu, ktorá drží v rukách svojho syna Ježiša. [2]
 

Veža kostola je vysoká 38,5 m. Celá stavba bola stavaná svojpomocne a z finančných prostriedkov obce. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 146.
[2 - 3] www.botany.ocu.sk (9.5.2016)
Bibliografia
www.obecbotany.sk
GPS
48.448115, 22.090516
48°26'53.2"N 22°05'25.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk