Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Brämerova kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria je trojpodlažná, sedemosová a jej pôdorys tvoria štyri uzavreté podpivničené krídla v strede so stiesneným dvorom. Južné krídlo, ktoré má na stranách polkruhové vežičky, je orientované do Žižkovej ulice. [1]
 

Brämerova kúria je renesančná stavba, ktorá vznikla prestavbou a rozšírením neskorogotických domov s ich zvyškami vo svojej stavebnej hmote a dispozícii. [2] Domy boli spojené do jednotného renesančného štvorkrídlového pôdorysu. [3] Pri prestavbe neskorogotických domov hradným dôstojníkom Brämerom asi v druhej polovici 16. storočia bola k pôvodnej stredovekej parcele pričlenená úzka západná parcela. [4] Matej Bel vo svojich Notitiae... spomína chronostikon viditeľný za jeho čias na priečelí domu: VIrtVtVIs CoMes InVIDIa, podľa ktorého usúdil, že dom bol postavený v roku 1620. [5]
 

Pôdorys stavby vychádza z typu meštianskeho priechodového domu s rozvinutou dispozíciu. Kúria mala pôvodne trojkrídlovú dispozíciu, doplnenú v renesancii štvrtým západným krídlom s asymetricky situovaným vstupom. Pri prestavbe vybudovali nárožné tehlové vežičky po stranách hlavnej fasády, dostavali schodište, preklenuli priechod a zjednotili fasády. [6]
 

Posledná historická úprava sa uskutočnila začiatkom 18. storočia, keď dostavali severné dvorové krídlo. [7] Ďalšie stavebné úpravy zásadne nezmenili charakter budovy. Dom bol neskôr niekoľkokrát predaný bratislavským mešťanom. [8]
 

Brämerova kúria tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia s Kostolom sv. Trojice uprostred. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V súčasnosti v ňom sídli Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea.
Prístup
Stojí na konci radovej zástavby pod južným úpätím hradného kopca. Nachádza sa neďaleko Kamperovej kúrie. Žižkova 18. [10]
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 138.
[2] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 138.
[3] www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-historia-muzea (16.2.2019)
[4] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 138.
[5] www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-historia-muzea (16.2.2019)
[6 - 7] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 138.
[8 - 9] www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-historia-muzea (16.2.2019)
[10] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 138.
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.140570, 17.097029
48°08'26.1"N 17°05'49.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk