Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
V druhej polovici 19. storočia sa zvýšil záujem obyvateľov mesta o jeho históriu a pamiatky. Neboli to ani tak tunajší rodáci (Franz Floridus Romer), ako skôr prisťahovaní občania z radov inteligencie, ktorí sa venovali výskumu histórie a hľadali počiatky dejín mesta. [1]
 

Veľkej popularite sa tešili staré objekty a hľadal sa najstarší dom v meste. Po dlhšom uvažovaní sa dospelo k názoru, že najstarší zachovaný dom stojí na Kapitulskej ulici (teraz číslo 4, pôvodne 15). Bol to vlastne dvor s dvoma pomerne chudobnými prízemnými budovami po stranách, všeobecne známy ako Probsthof – prepoštský dvor. Vtedy v ňom bývali služobníci prepošta, pôvodne možno slúžil ako zázemie blízkeho prepoštského paláca, najmä ak je možné, že tam bolo aj miesto pre kravy, kozy a hydinu. Tak mohlo ísť o hospodársky dvor jedného z najvyšších cirkevných hodnostárov v meste. V 19. storočí pôsobili jeho stavby pomerne zničeným dojmom – ako na obrázku publikovanom v druhom zväzku diela Geschichte der Stadt Pressburg od profesora Tivadara Ortvaya v roku 1894. [2]
 

Oblúčkový ornament pod strechou pravej budovy sa považoval za dôkaz, že budova vznikla už v románskom období. Malé okienka a zdevastovaný stav prispievali k dojmu starobylosti objektu. Do konca druhej svetovej vojny bola Kapitulská ulica obývaná najmä kanonikmi (členmi združenej kapituly). Patrili k najvyššej inteligencii mesta, po vojne však prišli o svoje príjmy a iba živorili. Časti svojich rezidencií prenajímali ako nájomné byty. Po roku 1948 všetkými bytmi v meste disponoval národný výbor. Byty prideľoval oprávneným žiadateľom bez ohľadu na majetkové práva vlastníkov a užívateľov domov. Veľké byty sa rozdeľovali pre viacerých užívateľov. Rovnaká bola situácia na Kapitulskej ulici. Priestory v bývalom prepoštskom dome sa už rozdeľovať nedali. Žilo v nich aj tak v neľudských podmienkach mnoho ľudí. Objekt nemal nijakú údržbu a pomaly sa rozpadal. Katolícka cirkev ako majiteľ sa k nemu vôbec nemohla hlásiť. [3]
 

Po roku 1962 dom vyprázdnili a rozhodlo sa o jeho rekonštrukcii. Dôkladný architektonický prieskum dokázal, že dom nie je najstarší v meste, ale že vznikol niekedy v druhej polovici 15. storočia. V porovnaní s inými do toho istého obdobia datovanými domami je tento objekt skôr dedinským domčekom. Napriek tomu patril v 15. a 16. storočí k významným domom na Kapitulskej ulici a bol asi rezidenciou niektorého kanonika. [4]
 

Po dôkladnom reštaurovaní a po obnovení poschodia pravej budovy slúžil objekt vyše dvadsať rokov ako veľmi úspešný klub dôchodcov. V 90. rokoch sa činnosť klubu skončila. [5]
 

Dom je postavený v pravouhlom styku ulice Na vŕšku a Kapitulskej. Dom má blokový pôdorys s pristavaným schodiskovým priestorom na južnej strane. Od susedného objeku je oddelený úzkou uličkou pôvodne vedúcou k mestskej hradbe. V šírke uličky a schodiskovej prístavby prilieha na južnej starne vnútorný dvor uzavretý susednými domami a mestskou hradbou. [6]
 

Dom vznikol barokovou prestavbou renesančného domu priechodného typu, postaveného začiatkom 16. storočia. Dom bol asi jednoposchodový, v prízemí i poschodí s obytnými miestnosťami radenými za sebou. [7]
 

V 18. storočí bol prestavaný, pričom vstup do domu bol v novej dispozícii situovaný do pristavanej južnej časti. Z krátkeho podbránia a dvorného traktu bola novým preklenutím vytvorená dlhá pivničná miestnosť s priamym napojením na vlastnú pivnicu. Prvé poschodie domu po barokovej prestavbe poskytlo priestor pre pohodlné bývanie. Stavebné práce prevádzané v 19. a 20. storočí sa zväčša sústredili iba na údržbu domu. Posledná úprava bola prevádzaná v rokoch 1968 – 1970. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je zlý.
Prístup
Kapitulská 4
Fotogaléria
Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Malý prepoštský dom (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 8] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144003, 17.104494
48.144003,17.104494
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk