Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezina - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Kolbaš
Lokalita
obec Brezina, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1785. Opravený a rozšírený sakristiou bol v roku 1909. Obnovili ho v roku 1947. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou. V lodi sú české placky a medziklenbové pásy, ktoré dosadajú na rímsové hlavice vtiahnutých, štukovou ornamentikou dekorovaných pilierov. Fasády sú hladké. Veža, zakončená barokovou laternovou kupolou má skosené hrany a ornamentálny vlys v podstrešnej rímse. [1]
 

Kamenná krstiteľnica pochádza z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1763 s rytým nápisom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 215.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 215.
Bibliografia
www.obecbrezina.sk
GPS
48.549316, 21.553122
48°32'57.5"N 21°33'11.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk