Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezno - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brezno, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotické presbytérium starého farského kostola, ktorý v roku 1779 vyhorel a po požiari bol okrem svätyne zborený. Polygonálne presbytérium sa zachovalo takmer neporušené, pri víťaznom oblúku bolo zamurované a zmenené na kaplnku. Pochádza z rokov 1518 – 1519, nanovo zaklenuté bolo pri úprave kostola z príležitosti 100 ročného jubilea v roku 1619. Úpravu a zaklenutie kostola viedol banskobystrický staviteľ V. Musla, o čom je zápis na klenbe. Presbytérium je zaklenuté dvoma poľami krížovej klenby a lunetami v závere. Zo severnej strany prilieha k nemu valene klenutá sakristia s úzkym lomeným oknom, v ktorom je pôvodná gotická mreža na spôsob arbor vitae z kovaného železa. [1] Ide o najstarší zachovaný sakrálny objekt v Brezne.
 

Na oltári je sochárska skupina Ukrižovania z 18. storočia. [2]
 

Pri požiari v Brezne v roku 1779 zhorel kostol na "Bráničke" a s ním zanikol aj cintorín, nachádzajúci sa v jeho bezprostrednej blízkosti. O rok neskôr odkúpilo mesto pozemky na Dúbravke, kde zriadilo nový cintorín. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Cintorínska 1. Stojí na cintoríne pod vŕškom Dúbrava.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 218.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 218.
[3] Keďže išlo o cintorín mestský, nie konfesionálny, pochovávali v ňom mŕtvych viacerých vierovyznaní. V priebehu jeho existencie sa podľa náboženskej príslušnosti vyprofilovali jednotlivé časti so samostatnými vstupmi. Spodná časť je evanjelická, prostredná časť katolícka a horná časť je od roku 1863 židovská. Prirodzenú hranicu medzi nimi tvorili medze lúk a bývalých polí, kam neskôr pochovávali zomrelých z konfesionálne zmiešaných manželstiev. Miesta pri okraji cintorína, pri múre, vyhradili pre inovercov, nepokrstené deti a zomrelých neprirodzenou smrťou. www.brezno.sk/pamatihodnosti/ (15.10.2019)
Bibliografia
www.brezno.sk
GPS
48.809090, 19.645520
48°48'32.7"N 19°38'43.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk