Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bytča - Kostol sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bytča, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol z prvej polovici 17. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý renesančnými krížovými klenbami so štukovými hrebienkami. V západnej časti sa nachádza vstavaný murovaný chór. Fasáda má tri oporné piliere a polkruhovo zakončené okná s kamenným ostením. Pravouhlý vstup má tiež kamenné ostenie. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Na južnej strane lode sú čiastočne viditeľné nástenné maľby, datované v roku 1629, na jednej stene je scéna Nanebovstúpenie Krista, na druhej Mučenie Krista. Nástenné maľby vypĺňa ornamentika rolverku a akantových volút. Oltár a voľné sochy od R. Hanela z Nového Jičína sú z roku 1901. Klasicistická kazateľnica pochádza z prvej polovice 19. storočia. Volútový baldachýn má vo vrchole atribúty viery, nádeje a lásky. [2]
 

Presný dátum výstavby menšieho Kostola sv. Barbory, ktorý sa nachádza v priestore mestského cintorína, nie je doteraz celkom jednoznačne určený. Podľa datovania nástennej maľby na južnej stene lode je možné vznik kostola určiť rokom 1629. No nie je vôbec isté, či uvedený rok zhotovenia maľby je totožný s rokom výstavby chrámu. Je pravdepodobné, že v tom čase už stál a mohol byť postavený na prelome 16. a 17. storočia, v čase prestavby veľkého farského kostola. Zo severnej strany je k svätyni pristavaná poschodová sakristia, prístupná z interiéru kostola cez jednoduchý kamenný pravouhlý portál (formy rímsy a hladkej raz prelomenej pásky). Jej strop tvorí krížová klenba s plastickými hrebienkami. Empora na jej poschodí poukazuje na skutočnosť, že kostol mohli postaviť už na konci 16. storočia miestni veriaci evanjelického vierovyznania. [3]
 

Vonkajším dobre vnímateľným architektonickým prvkom sakrálnej stavby sú polkruhovo ukončené okná členené náznakom jednoduchej kamennej kružby, ktorá nemá ďalšie dekory a slohotvorné detaily. [4]
 

Kostol pôvodne nemal vežu; tú k ucelenej blokovej hmote už existujúcej staršej lode dostavali neskôr. Ako základný materiál stavitelia použili kameň a tehlu a na niektoré architektonické prvky pieskovec, kamenársky opracovaný do požadovaných tvarov. Veža je v lodi kostola čiastočne zapustená a samotný jej vzhľad a celkové architektonické riešenie svedčí o tom, že ju niekoľkokrát stavebne upravovali. To dokazuje takmer súčasný obdĺžnikový tvar jej okenných otvorov a ich novšia výplň, no predovšetkým pravouhlý vstupný portál s novovloženým prekladom a datovaním 1939. Na druhej strane zachovaná geometrická výzdoba ostenia portálu s diamantovým vzorom poukazuje na jeho starší, renesančný pôvod. Dvojkrídlové drevené kazetové dvere dokumentujú umeleckoremeselný um a zručnosti tvorcov v prvej polovici 19. storočia. [5]
 

V roku 1939 bola v západnej časti lode kostola zhotovená nová murovaná empora, ktorú nesú okrúhle stĺpy priebežne prechádzajúce po celej výške lode. V interiéri okrem pomerne jednoduchého mladšieho mobiliáru (rustikálna kazateľnica z prvej polovice 19. storočia a oltár z roku 1901) upútajú pozornosť rôzne tvary klenbového zastropenia. V presbytériu krížová klenba s hrebienkami, profilovaným svorníkom v tvare kvetu a plastický motív hviezdy, v lodi charakteristická renesančná valená klenba s lunetami. Z vnútornej výzdoby sa len v torzovitom stave zachovali zvyšky ťažko čitateľnej nástennej maľby na južnej stene lode. Tu sa nachádza polychrómovaná kamenná socha sv. Floriána. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovený bol v roku 1939 a 1962. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na mestskom cintoríne.
Fotogaléria
Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - Kostol sv. Barbory foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Bytča - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 243.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 243.
[3 - 6] www.bytca.sk/kostol-sv-barbory/ (2.1.2019)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 243.
Bibliografia
www.bytca.sk
GPS
49.224394, 18.562354
49°13'27.8"N 18°33'44.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk