Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Gotická kaplnka zo začiatku 14. storočia. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom. Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Rebrá s klinovou výžľabenou profiláciou dosadajú na konzoly s maskou a sú vo vrchole upnuté kruhovým svorníkom. [1] V stene sú dve okná. Loď má na východnej stene dva väčšie obloky. [2] Krížová klenba lode a triumfálny oblúk majú bohatú neskororenesančnú štukovú ornamentálnu výzdobu z prvej polovice 17. storočia. Drevená organová empora má maľovaný parapet s obrazmi svätcov (Panna Mária, sv. Štefan a sv. Ladislava) z druhej polovice 17. storočia. [3] Prevezený bol sem z hradnej kaplnky. [4] Na menze oltára bol kedysi v klasicistickom ráme obraz sv. Antona Paduánskeho. Na vonkajšej fasáde kaplnky je barokový epitaf z roku 1753. [5]
 

V hrobe pod kaplnkou je 34 rakví kňazov a ďalších osobností obce. Na čelnej fasáde je malé gotické štvorlístkové okno a na štíte kamenný kríž. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je výborný. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa kostola. Nachádza sa vnútri opevneného komplexu Kostola sv. Ladislava.
Fotogaléria
Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014Čachtice - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 257.
[2] www.cahtice.sk (26.3.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 257.
[4] www.cahtice.sk (26.3.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 257.
[6] www.cahtice.sk (26.3.2015)
Bibliografia
www.cachtice.sk
GPS
48.715422, 17.786535
48.715422,17.786535www.pamiatkynaslovensku.sk