Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čermany - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Čermany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kamenný stĺp postavený v roku 1868. [1] Na stĺpe s podstavcom a štylizovanou hlavicou je umiestnená skupina najsvätejšej Trojice.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 271.www.pamiatkynaslovensku.sk