Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok - Reduta
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova postavená v roku 1818. Dvojpodlažná monumentálna budova so stredným päťosovým, silne vystupujúcim rizalitom a dvoma krajnými ustupujúcimi dvojosovými krídlami. Fasáda rizalitu je členená na spôsob veľkého rádu pilastrami s kompozitnou volútovou hlavicou, ktoré nesú nákladu a trojuholníkový tympanón. Na prízemí rizalitu sú otvorené arkády, na poschodí pretiahnuté šambránové okná s polkruhovým zaklenutím. Dvojosové bočné krídla majú kordónovú a podstrešnú rímsu. Na prízemí do strednej osi situovaný klenutý prejazd má pod oboch stranách vedľa seba radené miestnosti, zaklenuté korýtkovou valenou klenbou s lunetami. Na poschodí sa uskutočnila adaptácia v polovici 20. storočia. [1]
 

Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavala v 17. storočí rodina Thököly na tzv. panský dom. V rokoch 1705 – 1707 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, ktorý vydával knihy slovenské, nemecké, maďarské a latinské. V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na redutu. Na jej fasáde je latinský nápis, hlásajúci, že tento dom slúži pre stráže, hostí a zábavy. Pri prestavbe bola reduta spojená s meštianskym domom na Hlavnom námestí č. 3, na ktorom je renesančný portál s iniciálami S. W. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Reduta je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2613/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Hlavné námestie 3.
Fotogaléria
Kežmarok - Reduta foto © Oto Tomeček 9/2016Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - Reduta foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 24 - 25.
[2] www.kezmarok.sk/reduta.html (17.2.2020)
[3] www.pamiatky.sk (10.10.2023)
Bibliografia
www.kezmarok.sk
GPS
49.135703, 20.429585
49°08'08.5"N 20°25'46.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk