Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cernina - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cernina, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1805. Renovovaný bol v roku 1937. Je to murovaná stavba s pozdĺžnou loďou, so segmentovým zakončením presbytéria a vstavanou vežou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená cibuľou z medeného plechu.
 

Vnútorné zariadenie z polovice 19. storočia retarduje klasicistické a barokovo-rokokové tvary v neoklasicistickom prevedení. Ikonostas má nad kordónovou rímsou tri rady obrazov (v najvyššom rade sú okrúhle). Štyri veľké obrazy v dolnej časti ikonostasu sa pripisujú prešovskému maliarovi J. Miklušíkovi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 248.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 248.
Bibliografia
www.obeccernina.sk
GPS
49.296319, 21.475372
49°17'46.8"N 21°28'31.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk