Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cerová - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cerová, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými prvkami baroka, ktorý postavili v roku 1787(?). [1] Podľa iných zdrojov sa až v roku 1800 začali kopať základy. [2] Obnovený (pravdepodobne dokončený) bol v roku 1802. Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1944. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, v interiéri zaklenutá českými a pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaný organový chór, arkádovite sa otvárajúci do lode. Fasády kostola sú členené lizénovým rámovaním. Veža je ukončená baňou. [3]
 

Hlavný oltár je z roku 1802 s obrazom Anjela strážcu podľa originálu F. Laufbergera od H. Reinharta z roku 1903. Bočný oltár Panny Márie je zo začiatku 19. storočia s obrazom Panny Márie so svätcami od F. Schona z roku 1807. Kazateľnica je barokovo-klasicistická z prvej polovice 19. storočia, na parapete s reliéfom Kázania a na volútovej rezonančnej strieške so záverečným krížom. Organová skriňa je zo začiatku 19. storočia v retardovanom neskorom baroku. [4]
 

Farská kronika hovorí: „Za starých čias nebolo v obci kostola. Bola tu iba malá kaplnka. Ľudia chodili do kostola do susedných obcí“. V roku 1787 bola v obci zriadená farnosť. Prvým farárom bol Anzelm Časta. V roku 1796 bola podaná žiadosť o postavenie kostola. To preto lebo už v roku 1792 bolo v Cerovej 453 katolíkov a na Lieskovom 415. S návrhom kostola súhlasili všetky tri obce. Po udelení súhlasu k stavbe došlo k roztržke. Na výstavbu kostola odmietli prispieť Rozbežania. Lieskovania zasa trvali na tom, aby kostol bol postavený na hranici obidvoch obcí, aby mali obe strany doň rovnako ďaleko. Roztržka bola nakoniec urovnaná, poslúchli Rozbežania i Lieskovania. Dali súhlas, aby sa kostol staval pri starej kaplnke, teda na Cerovej. [5]
 

Dňa 3. októbra 1802 bol kostol dokončený. Preto sú v obci vždy prvú októbrovú nedeľu hody. Náklady na stavbu kostola obnášali 3308 zlatých. Na vybavenie kostola v značnej miere prispelo miestne panstvo, ale aj chudobný veriaci svojimi darmi. [6]
 

V cerovskom kostole je veľmi vzácna kultúrna pamiatka, jednomanuálový organ s pedálom, ktorý postavil Martin Šaško, senior z Brezovej pod Bradlom. V roku 1839 za 1750 zlotých. Organ patrí medzi najstaršie Šaškove diela, pre ktoré sú charakteristické píšťalové veže postavené na oblúkovom základe. Veže stoja na širokej zalamovanej soklovej rímse, ktorej vystupujúce segmenty podopierajú konzoly zo štylizovaných akontovaných listov. Organ prešiel viacerými opravami a úpravami. Najviac ho poznačila oprava v roku 1934, keď nástroj dostal nový hrací stôl, nový plavákový mech a pedálovú klaviatúru s oveľa väčším rozsahom ako je skutočný tónový rozsah pedály. V roku 2005 sa v kostole konal XIV medzinárodný hudobný festival pod názvom „Slovenské historické organy.“ Na organe hral Peter Reiffers. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Cerová - Kostol sv. Anjelov strážcov foto © Ľuboš Repta 3/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 249.
[2] www.obeccerova.sk (13.10.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 249.
[4 - 7] www.obeccerova.sk (13.10.2015)
Bibliografia
www.obeccerova.sk
GPS
48.587167, 17.381925
48°35'13.8"N 17°22'54.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk