Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučivná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1815. Sieňový polkruhovo zakončený priestor, zaklenutý konchou a českými plackami. Nad vstupom je empora. Fasády členia lizény. [1] Nad priečelím je strešná vežička.
 

Interiér je strohý. Klasicistický oltár portálového typu je z 19. storočia, s obrazom „Dobrý pastier“ od známeho maliara Petra Michala Bohúňa z obdobia okolo roku 1872. [2]
 

Kostol bol postavený za podpory zemepána Szakmáryho.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 258.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 258.
Bibliografia
www.lucivna.sk
GPS
49.051258, 20.142547
49°03'04.5"N 20°08'33.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk