Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svinia, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol z roku 1274, postavený pri hrade, [1] obnovený bol po zániku hradu v roku 1514. [2] V roku 1628 bol prefasádovaný a vybavený renesančnou vežou. V rokoch 1853, 1896, 1926 a 1941 bol reštaurovaný. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté hviezdicovou klenbou, rebrami s jedným žľabom. V lodi sú tri polia krížovej klenby. Fasáda je členená opornými piliermi a gotickými lomenými oknami s pôvodnou kamennou kružbou. Predstavaná renesančná veža s dvojstupňovými diagonálnymi opornými piliermi je zakončená arkatúrou a štítkovou atikou. Nárožie veže i atika majú sgrafitovú ornamentiku. [3] Na kostolnej veži je výrazný smer plastickej atiky, kde popri štítovom ukončení sú aj bohaté listovcovo - arabeskové sgrafitá. Na kordóne druhého poschodia spočíva arkatúra so štíhlymi a elegantnými edikulami. [4]
 

Vnútorné zariadenie kostola je z 20. storočia. Kalich je klasicistický z konca 18. storočia s luiséznym festónom. Relikviár je rokokový z druhej polovice 18. storočia. [5] V roku 1885 bol hlavný oltár zamenený za oltár v gotickom slohu a tiež oltár svätej Anny. Pod kostolom sa nachádzajú tri hrobky rodu Merše-Szinyeiovcov a jedna alabastrová doska bola daná do košického múzea. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012Svinia - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 12/2012
Poznámky
[1] Zmienka o hrade sa nachádza aj v diele Notitia Hungariae Novae Historico Geographica - napísaného najslávnejším uhorským učencom 18. storočia Matejom Belom. Matej Bel v notíciách opisuje 13 šarišských hradov a medzi nimi spomína aj hrad Sviňa. Podľa neiktorých zdrojov počas 13. storočia stál vo Svinej hrádok, ktorého staviteľmi boli údajne templári. www.obecsvinia.eu (11.11.2013)
[2] Je známe, že obec Svinia bola sídlom duchovnej správy v tomto kraji. Podľa dokumentu Biskupského úradu v Košiciach spomína sa založenie kostola v roku 1274. O sídle fary a už existujúcom farskom kostole zasvätenom Narodeniu Panny Márie sa hovorí v listine z roku 1320. Kostol ma svojich štedrých mecenášov v rodine šlachticov Meršeovcov. V listine z roku 1334 sa spomína, že šlachtičná Alžbeta zo Svinnej darovala farskému kostolu časť svojho majetku. Pri kostole bola aj fara, o čom svedčí aj skutočnosť, že už v roku 1330 sa zachovalo meno kňaza zo Svinnej bol ním kňaz Blažej. V roku 1917 sa stal správcom tunajšej farnosti Jozef Dobranský, dekan-farár. Počas jeho pontifikácie bol 25.apríla 1939 neznámymi páchateľmi vykradnutý kostol. Títo bezbožníci rozbili dvere do sakristie a odtiaľ ukradli dva cenné kalichy, z kostola zobrali drahocennú monštranciu i so sviatosťou, zlaté cibórium ozdobené perlami, drahokamami a emailom. Partikuli boli rozsypané na tráve na cintoríne. Na tom mieste, kde boli vysypané hostie, bol v roku 1940 postavený pomník. Ukradnuté veci boli nájdené pri osade Bunde v septembri 1942. www.obecsvinia.eu (11.11.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[4] www.obecsvinia.eu (11.11.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 224.
[6] www.obecsvinia.eu (11.11.2013)
Bibliografia
www.obecsvinia.sk
GPS
49.009957, 21.123616
49°00'35.85", 21°07'25.02"www.pamiatkynaslovensku.sk