Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Necpaly - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Necpaly, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z konca 13. storočia. Upravený bol v 14. storočí a koncom 15. storočia. Koncom 16. alebo začiatkom 17. storočia bola loď kostola renesančne zaklenutá, čím sa znížila jej pôvodná gotická výška a časť jej obvodových stien sa dostala do priestoru povaly. Kostol bol upravený v 18. storočí a koncom 19. storočia reštaurovaný, vtedy dostala veža drevenú pavlač a novú kupolu. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou gotickou sakristiou a predstavanou vežou s dvoma bočnými kaplnkami, patrí k typu turčianskych ranogotických kostolov, odvodzovaných zo stavebnej dielne cisterciátskeho kláštora v Znieve. Presbytérium s gotickou krížovou rebrevou klenbou, dosadajúcou do nábežných štítkov, na stenách i na klenbe má fragmenty gotických nástenných malieb zo 14. storočia. Na južnej stene presbytéria pod oknom je malý trojlistový výklenok pre ampulky. Sakristia je zaklenutá krížovou rebrovou klenbou, zbiehajúcou do rímsy (alebo podseknutím do steny) klinovými rebrami s jedným žľabom. Na západnej strane lode je sedlový neskorogotický portál (podobný portál je aj na druhom podlaží veže). Renesančná valená klenba lode stojí na vtiahnutých nástenných pilieroch. Nad ňou v priestore povaly vyčnievajú gotické obvodové múry a úsek nad triumfálnym oblúkom, ktoré si zachovali pôvodné gotické nástenné maľby z konca 14. storočia (Pieta, svätice s knihami, fragmenty pašiového cyklu). [1]
 

Nástenné maľby v presbytériu čiastočne odkryl a konzervoval P. J. Kern v roku 1910 a 1912, znázorňujú scény z pašií (na severnej stene Ukrižovanie, v uzávere Judášov bozk a Kristus pred súdom, na južnej stene Bičovanie a Korunovanie tŕním). Na klenbe sú postavy serafínov so symbolmi evanjelistov. Na vnútornej ploche víťzného oblúka v orámovaní poprsia prorokov. V lodi na severnej strane je svätoladislavský cyklus, reštaurovaný bol v roku 1911 P.J. Kernom. Nástenné maľby boli miestami silne premaľované. [2]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. Zvony sú z rokov 1686 a 1717. Gotická socha Madony z čias okolo roku 1490 sa dostala do zbierok Szépművészeti múzea v Budapešti. [3]
 

Dve oltárne sochy boli ukradnuté okolo roku 1995. [4]
 

Pod kostolom sa nachádza krypta, v ktorej boli pochovávaní príslušníci miestneho zemianskeho rodu Justh. Pri poslednej oprave koncom 80-tych rokov 20. storočia bol vchod do krypty zabetónovaný a v súčasnosti do nej nie je možný prístup. Pár metrov od kostola sa nachádza rodinné mauzóleum rodu Justh. Poslední príslušníci rodu, ktorí boli pochovaní v Necpaloch, boli uložení do podzemnej hrobky na cintoríne. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín, ktorý sa stále používa. Zaujímavé je, že v Necpaloch sa zachovala tradícia dvoch cintorínov – katolíckeho a evanjelického. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Necpaly – Kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 608/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Adriana Reťkovská, PhD.. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na kopci nad obcou.
Fotogaléria
Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - Kostol sv. Ladislava foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - hroby vedľa kostola foto © Jana Lacková 6/2021Necpaly - hroby vedľa kostola foto © Jana Lacková 6/2021
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 356.
[4 - 5] www.justh.sk (19.10.2013)
[6] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.necpaly.sk
GPS
48.983252, 18.970094
48°0 58' 59.71", 18°0 58' 12.34"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk