Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol. V polovici 18. storočia bol barokizovaný. Opravili ho v roku 1896 a po roku 1946. Presbytérium a obvodové múry pochádzajú z polovice 14. storočia, klenba v presbytériu je z druhej polovice 14. storočia. Baroková úprava lode a jej zaklenutie sú z druhej polovice 18. storočia. Ide o jednoloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom, s pristavanou sakristiou a so vstavanou vežou. Presbytérium má jedno pole krížovej rebrovej klenby, loď valenú klenbu s lunetami. Fasády sú členené opornými piliermi a lizénami. Veža je zakončená barokovou baňou. [1]
 

Hlavný i bočný oltár, kazateľnica a patronátne lavice sú klasicistické z čias okolo roku 1800. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľkorysou obnovou prešiel kostol v 60. rokoch 20. storočia. Rekonštrukcia interiéru prebehla v rokoch 2012 – 2013. Práce zahŕňali izoláciu strešného priestoru, opravu a maľbu gotickej svätyne a barokovej lode chrámu. Ďalej obnovu podlahy, výmenu lavíc a modernizovanie osvetlenia. [3]
 

Rozsiahla obnova exteriéru sakrálneho objektu sa uskutočnila v rokoch 2014 – 2015. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016Kráľovský Chlmec - Kostol sv. Ducha foto © Viliam Mazanec 7/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122 - 123.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 123.
[3 - 4] Informačná tabuľa v teréne. (7/2016)
GPS
48.424298, 21.977299
48°25'27.5"N 21°58'38.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk