Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Geča - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Geča, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Stavba kostola je pojatá do štvorcového masívu kaštieľa, len polkruhové apsidiálne presbytérium sakrálneho objektu je riešené ako vyčnievajúca prístavba, zakončená malou strešnou vežou, v ktorej je umiestnený zvon. Kostol je jednoloďový s polkruhovou apsidou, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. [1] I nad strechou apsidy je umiestnená malá vežička. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Na západnej (zadná časť) a juhovýchodnej (bočná časť) strane interiéru je oratórium, za ním chodba spájajúca kostol s kaštieľom. V presbytériu je iluzívna nástenná maľba z roku 1760, predstavujúca Korunovanie Panny Márie od A. I. Trtinu v dolnej časti signovaná autorom. V lodi sú nástenné maľby od J. Smolku z roku 1945, maľované na pôvodných rokokových Trtinových kompozíciách. [2]
 

Hlavný oltár je nepôvodný s centrálne umiestneným obrazom Panny Márie s Ježiškom v náručí so štylizovaným rámom predstavujúcim slnečné lúče smerujúce z rohov rámu do priestoru. Po stranách sú inštalované plastiky sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava z polovice 18. storočia, umiestené na štylizovaných nástenných drevených konzolách, ďalšie dve plastiky od toho istého rezbára sú v lodi a predstavujú sv. Mikuláša biskupa a sv. Michala archanjela s mečom a knihou. Sochy sú inšpirované plastikami jasovského sochára J. A. Kraussa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Marek Marcinčák 10/2020Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Marek Marcinčák 10/2020Geča - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1 - 2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 370 - 371.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 371.
Bibliografia
www.geca.sk
GPS
48.627695, 21.308241
48°37'39.7"N 21°18'29.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk