Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide o pohraničný ostrožný hrad postavený v 60. rokoch 13. storočia Kazimírom z rodu Hunt – Poznanovcov. Hrad a obec preslávila jeho majiteľka Alžbeta Báthoryová - čachtická pani, ktorá na svojich majetkoch vraždila svoje poddané. V roku 1610 ju na príkaz palatína Juraja Thurzu internovali na hrade v domácom väzení, kde v roku 1614 zomrela.V roku 1708 dobyli hrad vojská Františka Rákocziho II. a stavbu poškodili. Odvtedy bol hrad opustený.
Pamiatková ochrana
Čiastočná konzervácia ohrozených častí hradných múrov prebehla v 90. rokoch 20. storočia. Koncom roka 2006 a začiatkom roka 2007 prebehli na hrade opäť pokusy o konzervovanie najohrozenejších častí múrov hradu.
 

Čachtice - hrad, obranná veža s kaplnkou (č. ÚZPF 1200/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2008. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [1]
 

Čachtice – hrad (č. ÚZPF 1200/1-8) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [2]
 

Čachtice – hrad, brána opevnenia, východný hradbový múr (č. ÚZPF 1200/4, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD. [3]
 

Čachtice – hrad, východný a západný palác (č. ÚZPF 1200/2+3) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2018. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [4]
 

Čachtice – hrad, hradbový múr a hradné jadro (č. ÚZPF 1200/1+2+14) – doplnkový architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [5]

Súčasný stav a využitie
Ruina. Plánuje sa jej rozsiahla konzervácia.
Prístup
Autobusom do obce Čachtice. Pred kostolom je námestíčko a Draškovičovský kaštieľ. Na boku je značená turistická cesta na hrad. Výstup je pomerne dlhý a trvá asi 45 minút.
Fotogaléria
Hrad Čachtice - ideálna rekonštrukcia - do perokresby prekreslil Róbert Kalán   Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Čachtice - pohľad z hradu na obec Višňové foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecHrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec Hrad Čachtice foto © Viliam MazanecAlžbeta Báthoryová Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice foto © Viliam Mazanec 8/1989Hrad Čachtice 17. storočie, neznámy autorHrad Čachtice 17. storočie, Mikuláš Heveš
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
[2] www.pamiatky.sk (29.10.2014)
[3] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
[4 - 5] www.pamiatky.sk (12.5.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin: Veža s kaplnkou na Čachtickom hrade - príklad funkčnej premeny stredovekej fortifikačnej stavby. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 34 - 43.
BÓNA, Martin: Hrad Čahtice. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting, 2009. 38 s. ISBN 978-80-89136-78-0
NEŠPOR, Jaroslav: Čachtický hrad. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 7-8, s. 62 - 63.
www.cachtickyhrad.eu
www.cachtice.sk
GPS
48.724841, 17.761434
48°43'29.4"N 17°45'41.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk