Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turňa nad Bodvou - Župný dom
Lokalita
obec Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická dvojpodlažná budova postavená v roku 1820. Nárožný objekt s pôdorysom v tvare písmena U má na hlavnej fasáde mierne odstupňovaný rizalit so vstupným portálom a zakončujúcim trojhranným štítom, na ktorom je zuborez. Okná na prízemí majú pôvodné kované mreže, pásovú šambránu a nadokenné reliéfy s dvojitými frontónmi. Nad oknami na poschodí sú rovné frontóny s polkruhovým mušľovitým obrazcom. Okná rizalitu sú väčšie, polkruhovo zakončené, so stredným klenákom. Portál so segmentovým oblúkom má po stranách štíhle stĺpy, na ktorých sedia ženské alegorické postavy. V rohoch nad oblúkom sú reliéfy okrídlených bytostí s rohom hojnosti. Na tympanónovom poli je erb župy flankovaný rohmi hojnosti. Pred tympanónom na podstrešnom páse sa nachádza nápis s chronostikonom. Dvorové fasády sú hladké, na prízemí z jednej strany otvorené arkády. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. [1]
 

Na bývalom župnom dome sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že v ňom boli v roku 1919 umučení trinásti príslušníci maďarskej červenej armády. Jej autorom je Vojtech Löffler a bola odhalená v roku 1959. [2]
 

Po zlúčení Abovskej a Turnianskej župy v roku 1881 budova slúžila rôznym praktickým účelom, ale dnes je prázdna a hľadá sa pre ňu vhodné využitie. [3]

Súčasný stav a využitie
Bývalý župný dom je v súčasnosti vo veľmi zlom stave.
Fotogaléria
Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 339.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 340.
[3] www.turnanadbodvou.sk/-opis-obce (12.9.2018)
GPS
48.597394, 20.876530
48°35'50.6"N 20°52'35.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk