Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemer
Iný názov
Šajavský Gemer
Lokalita
obec Gemer, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z polovice 18. storočia. Objekt bol postavený na staršom jadre z druhej polovice 17. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná dvojtraktová budova obdĺžnikového pôdorysu, na sedemosovej hlavnej fasáde má ústredný rizalit, zakončený trojuholníkovým štítom. Fasádu delí kordónová rímsa na nečlenené prízemie, poňaté ako sokel stavby a na bohato členené poschodie, rytmizované zdvojenými pilastrami a ozdobnými oknami. Trojosový ústredný rizalit je akcentovaný veľkým pilastrovým rádom a oknami s vydutými nadokennými frontónmi. Strecha je manzardová. Miestnosti sú zaklenuté českými plackami a pruskými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Gemer zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Gemer foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Gemer foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019Kaštieľ Gemer foto © Viliam Mazanec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
Bibliografia
www.obecgemer.sk
GPS
48.450855, 20.316999
48°27'03.1"N 20°19'01.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk