Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červeník - Kostol Obetovania Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Verešvár nad Váhom
Lokalita
obec Červeník, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený akosi zdĺhavo a zložito. Začali ho stavať v roku 1726. Múry boli hotové v roku 1735. Potom stál 40 rokov bez strechy. Až v roku 1775 bol zaklenutý a pokrytý šindľovou strechou. V roku 1787 sakrálny objekt konečne dokončili. Veža bola pristavaná v roku 1809. Kostol v roku 1848 rozstrieľali. Po obnovení stavbu riešili ako centrálu. Kostol má rovný uzáver presbytéria, pristavanú sakristiu, kaplnku Božieho hrobu a predstavanú vežu. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, dosadajúcou na vtiahnuté piliere. Loď je zaklenutá v centrálnom priestore českou plackou, v polkruhovým bočných výklenkoch konchou. Nad konvexne riešeným chórom je pruská klenba. Fasády sú hladké s nárožnými lizénami. Veža, situovaná na strednú os štítového priečelia, má zvonovitú strechu s cibuľou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou je klasicistický z konca 18. storočia, doplnený okolo roku 1940. Za menzou je pilastrová architektúra s nadstavcom, uprostred sa nachádza obraz Obetovania Panny Márie, okolo neho sú dve plastiky a vázy. Bočný oltár sv. Ignáca z Loyoly je klasicistický z konca 18. storočia, pilastrová a stĺpová architektúra s nadstavcom, kde je obraz Panny Márie. Uprostred oltára je nika s plastikou sv. Ignáca, pri nike sochy Panny Márie a sv. Kataríny. Klasicistická kazateľnica s reliéfom Krista a Samaritánky pochádza zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Okolo kostola je cintorín.
Fotogaléria
Červeník - Kostol Obetovania Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Červeník - Kostol Obetovania Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 273.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 273.
Bibliografia
www.cervenik.sk
GPS
48.458242, 17.758013
48°27'29.7"N 17°45'28.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk