Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cestice - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cestice, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. Obnovený bol v roku 1877. Opravili ho v roku 1930. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou, konchou a dvoma poľami pruskej klenby. Priečelie je členené lizénami a oblúčikovým vlysom, ktorý vrúbi štítové bočné krídla a podstrešie veže. Nad vstupnou bránou je okrúhly otvor a na obidvoch stranách po jednom výklenku. [1] Veža je zakončená prilbou.
 

Vnútorné zariadenie s hlavným oltárom a predstavaným ikonostasom je pravdepodobne z roku 1870. Zo staršieho zariadenie sa zachoval barokovo-klasicistický obraz Piety z konca 18. storočia a obraz Madony východného typu s rustikalizovaným rokokovo-klasicistickým rámom s nadstavcom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Cestice - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Marek Marcinčák 3/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 249 - 250.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 250.
GPS
48.592923, 21.099663
48°35'34.5"N 21°05'58.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk