Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chorvátsky Grob, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria vznikol v roku 1589 obnovou staršieho neskorogotického sakrálneho objektu, z ktorého ostali obvodové múry presbytéria, na severnej strane s kamenným neskorogotickým pastofóriom. Kostol bol opravený v roku 1773, 1863, 1904 a rozšírený priečnou novostavbou v roku 1940. Posviacka zmeneného kostola sa konala 16. júna 1940. Pôvodné presbytérium je zaklenuté renesančnou krížovou hrebienkovou klenbou z roku 1589. Vybúraním severnej steny pôvodnej lode pričlenili nový halový priestor kolmo na pôvodnú stavbu k starému kostolu, ktorého orientáciu zmenili na severnú. Nová široká halová loď je zaklenutá lomenou valenou klenbou a má polygonálne uzavreté presbytérium s lunetami. Celý interiér je vybavený figurálnou nástennou maľbou. Na západnej strane zostala pôvodná predstavaná veža, krytá ihlanom. [1] Fasády sú hladké, staré presbytérium má oporné piliere.
 

Z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachovala plastika Panny Márie z druhej polovice 18. storočia a na vrchnáku novšej krstiteľnice je skupina Krstu Krista. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza monštranciu zo začiatku 16. storočia a barokový kalich z roku 1659. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Chorvátsky Grob - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Chorvátsky Grob - Lurdská jaskyňa Panny Márie pri kostole foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 481.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 481.
GPS
48.227357, 17.291889
48°13'38.5"N 17°17'30.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk