Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany
Iný názov
Peréniho kúria
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kúria vznikla prestavbou budovy soľného úradu a skladu. Vznik objektu niektorí historici predpokladajú v 17. storočí. Z písomných správ z 18. storočia vyplýva, že spolu so soľným skladom v Topoľčanoch patril cisársko-kráľovskému eráru a nachádzal sa v blízkosti furmanského hostinca. Na mapách z polovice 19. storočia je zakreslený ako dvojkrídlová budova s ďalšími samostatnými krídlami okolo hospodárskeho dvora. Dodnes stojace severné dvojpodlažné krídlo si zachovalo svoju pôvodnú historickú dispozíciu s miestnosťami zaklenutými valenými výsečovými klenbami. [1]
 

Medzi rokmi 1869 – 1871 bol objekt ako majetok obce adaptovaný na sídlo notárskeho úradu a neskôr ho spolu s ďalšími majetkami v obci odkúpil notár Jozef Peréni. Budovu následne adaptoval a prestaval na svoje sídlo – kúriu, v susedstve ktorej založil park spolu s jazierkom. Z čias prestavby pochádza nárožný vežový rizalit a celková plastická výzdoba fasád. V roku 1895 Jozef Peréni založil Chynoriansku ľudovú banku, ktorú umiestnil vo svojej rezidencii. Jeho potomkovia v kúrii bývali až do vyvlastnenia majetku v roku 1942. Kúriu získala obec a slúžila ako škola, neskôr hostinec a v súčasnosti po obnove je súkromným majetkom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Dominuje juhovýchodnému okraju historickej zástavby obce. [3]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 35.
[2 - 3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 35.
Bibliografia
www.chynorany.sk
GPS
48.609652, 18.274259
48°36'34.8"N 18°16'27.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk