Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany - kamenný most
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný cestný most pozostáva z dvoch segmentových tehlových oblúkov a pilierov z opracovaných kamenných kvádrov s ľadolamami. Nakoľko most nie je zaznačený na mapách 1. a 2. vojenského mapovania, vznikol zrejme až v priebehu druhej polovice 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v juhozápadnej časti obce a vedie cez bočné rameno rieky Nitra.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 36.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 36.
Bibliografia
www.chynorany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk