Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čičmany - Kostol Nájdenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čičmany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1669. [1] Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom je správa o zvone z roku 1588. [2] Opravený bol pred rokom 1798. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou, zaklenutá krížovými hrebienkovými klenbami na vtiahnutých pilieroch. Fasáda je hladká. [3]
 

Zariadenie interiéru je z 19. a 20. storočia. [4]
 

Z pôvodného zariadenia zostal hlavný oltár postavený okolo roku 1798. Pôvodný obetný stôl bol v roku 1810 nahradený stolom z tvrdého materiálu. Bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803 s ľudovými plastikami a kazateľnica v parapete s plastikami Panny Márie, Krista a sv. Anny je z 18. storočia. Kazateľnica bola v roku 1802 dovezená z Tužiny. Organ je z roku 1738 v klasicistickom štýle a má jeden manuál a 6 registrov. [5]
 

Čičmany aj napriek nízkemu počtu obyvateľov sú historicky samostatná rímskokatolícka farnosť a patrila pod dekanát v Rajci. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší nad obcou. Nachádza sa takmer v strede obce. Za kostolom je cintorín.
Fotogaléria
Čičmany - Kostol Nájdenia sv. Kríža foto © Imrich Kluka 7/2012Čičmany - Kostol Nájdenia sv. Kríža foto © Patrik Kunec 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 276.
[2] www.zilina-gallery.sk (24.1.2015)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 276.
[5] www.zilina-gallery.sk (24.1.2015)
[6] Čičmianska tragédia. Dňa 14. 2. 2008 bola zriadená samostatná Žilinská diecéza, ktorá vznikla odčlenením deviatich dekanátov z nitrianskej a banskobystrickej diecézy. Z Dekanátu Rajec bola nezmyslene odtrhnutá malá farnosť Čičmany, ktorá bola historicky a územne spätá s Rajcom a Rajeckou dolinou, ale aj Žilinou a bola pričlenená neprirodzene do Nitrianskej diecézy pod dekanát v nejakom Nitrianskom Rudne. Farnosť Čičmany má len 250 duší, nemá nijaké autobusové spojenie cez horský masív s akýmsi dekanátom v Nitrianskom Rudne, prípadne Nitrou, ani geograficky ju nikdy nič nespájalo s Hornou Nitrou. Bol vytrhnutý kus srdca z Rajeckej doliny a obyvatelia Čičmian doplatili na chamtivosť za majetkami cirkevných úradníkov v Nitre a to len preto, lebo po roku 1989 bol postavený v Čičmanoch Dom sv. Bystríka. Obdobne pre túto budovu odtrhli susediacu malú farnosť Zliechov historicky, ale aj územne spätú s Ilavou a Považím. Tieto tragické prípady honby za majetkom poukazujú, že záujmy veriacich v týchto malých farnostiach sú druhoradé. www.zilina-gallery.sk (24.1.2015)
Bibliografia
www.obeccicmany.sk
GPS
48.955968, 18.517813
48.955968,18.517813www.pamiatkynaslovensku.sk