Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol s klasicistickými prvkami, postavený v roku 1783. Obnovený bol v roku 1882, 1906 a opravený v roku 1948. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou kaplnkou a do štítového priečelia vstavanou malo strešnou vežou. V interiéri sú steny konkávne prehýbané a jednotlivé klenbové polia pruskej klenby sú delené dvojitým klenbovým pásom, dosadajúcim na bohato profilované rímsy združených pilastrov. Vstavaný organový chór s konkávno-konvexne riešeným parapetom dosadá na piliere. Vnútorné zariadenie kostola je z roku 1906. [1]
 

V interiéri kostola sú tri oltáre, jeden hlavný a dva bočné. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 2000 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre obce, ktorá je mestskou časťou Košíc.
Fotogaléria
Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 8/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014Kavečany (Košice) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 17.
[2 - 3] www.kosicekavecany.sk (6.9.2014)
GPS
48.774931, 21.205262
48°46'29.8"N 21°12'18.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk