Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čunovo (Bratislava) - sýpka
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Je to obdĺžniková, dvojpodlažná nepodpivničená stavba s dvoma vstupmi oproti sebe v strede dispozície, ktorá je na oboch podlažiach halová. Na prvom podlaží sú valené klenby, na druhom drevené piliere, ktoré nesú trámový strop. Krov nad objektom má sústavu ležatej stolice. Fasády sú jednoduché, s kamennými šambránami okien bez výplní, len s mrežami. [1]
 

Sýpku nechal postaviť pravdepodobne Baltazár Egresdy, ktorý vlastnil Čunovo v 16. – 17. storočí, ako súčasť väčšieho, dnes už neexistujúceho areálu situovaného západne od sýpky. V prvej stavebnej etape datovanej do druhej polovice 16. storočia až prvej polovice 17. storočia postavili sýpku v dnešnej hmote a pôdoryse ako dvojpodlažný nepodpivničený hospodársky objekt s rozmermi približne 38 x 12 m. Zastrešili ho sedlovou strechou s dvoma vysokými štítmi. Prvé nadzemné podlažie zakryli stropom s dvoma radmi valených lunetových klenieb sklenutých do ôsmich kamenných pilierov. Na druhé nadzemné podlažie osadili rovnako v pozdĺžnom smere osem drevených pilierov, ktoré niesli prievlak votknutý do káps. Miesta hranenia, rozmery nábehov ako i kotviacich káps si tesár vyznačil červenou ceruzkou. Na prievlak nasadili drevený trámový strop. Dendrochronologické datovanie určilo najskorší možný dátum vyťatia siedmich pilierov ako roky 1556 plus mínus 10, pre jeden pilier rok vyťatia stromu 1518 plus mínus 10. Na piliere použili drevo z dubov rastúcich v dunajských nivách. Podlažia prevetrávali pravouhlé okenné otvory v tvare obdĺžnika postaveného na šírku, kryté asi okenicami. [2]
 

V 18. storočí vymenili konštrukciu krovu. Na základe konštrukčnej typológie je možne jeho konštrukciu zaradiť medzi neskoršiu fázu krovov ležatých stolíc 18. storočia. Pri jeho výstavbe boli použité drevené prvky zo staršieho krovu (dendrochronologické datovanie krokvy rokom vyťatia 1551 – 1553). Pravdepodobne bol delený na dve podlažia. [3]
 

V 19. – 20. storočí sa na krove realizovali výrazné zásahy, ktoré viedli k jeho konštrukčnému oslabeniu, zároveň premurovali korunnú rímsu. Fasády sýpky omietli novou štruktúrovanou hrubozrnnou omietkou. [4]

Pamiatková ochrana
Snaha o rekonštrukciu.
 

Bratislava-Čunovo - kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. [5] Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. Spolupráca: Mgr. Tomáš Janura, PhD. – archívny výskum, Ing. Veronika Vagenknechtová – historická zeleň, Mgr. Peter Barta, PhD. – dendrochronologická analýza drevených konštrukcií sýpky, Ing. arch. Pavol Ižvolt – analýza krovu sýpky. [6]

Súčasný stav a využitie
Objekt nie je v dobrom stave.
Prístup
Kaštieľ a sýpka stoja v južnej časti obce. Sýpka sa nachádza západne od kaštieľa. [7]
Fotogaléria
Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 39.
[2 - 4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 40.
[5] Petržalská a Schengenská ulica, č. 218, č. ÚZPF 649/1 – 2, č. parc. 542, 539, okres Bratislava V.
[6 - 7] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38.
GPS
48.026230, 17.196311
48°01'34.4"N 17°11'46.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk