Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dedinky - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dedinky, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1835. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Murovaný organový chór sa otvára do lode arkádami a je podklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké. [1] Veža vytvára na hlavnom priečelí mierny rizalit a je krytá barokovou baňou s laternou.
 

Bočný oltár sv. Antona je klasicistický z prvej polovice 19. storočia, uprostred plastika svätca. [2]
 

Základný kameň výstavby kostola bol posvätený vtedajším dekanom vdp. Jánom Habovským dňa 17. júna 1833 za účasti miestneho farára vdp. Mateja Schellengu. Murárske práce boli vykonané pod vedením majstra Jozefa Dindu, občana z Dobšinej a oddaného evanjelika aug. vyznania. V roku 1834 bola položená strecha, ktorej majstrom bol Ján Kamenický zo Spišskej Novej Vsi. 12. októbra 1835 bol kostol dekanom Jánom Habovským, farárom v Hranovnici, požehnaný a daný do užívania pre veriacich. [3]
 

V rokoch 1912 - 1917 farnosť spravoval vdp. Roman Lukáč, ktorý s finančnou podporou veriacich zaobstaral súčasný nádherný hlavný oltár, ktorý je od rezbára Ferdinanda Stuflessera zo St. Ulrich – Groden v Tirolsku. V roku 1931 Eduard Tomajko pochádzajúci z vtedajších Štefanoviec (súčasné Dedinky) spolu so svojou manželkou Julianou rodenou Leskovjanskou financovali vymaľovanie Božieho domu, ktorého autorom bol rožňavský maliar Július Adam; zároveň bola obstaraná Krížová cesta. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvony zrekonštruovali v roku 2014. Strechu bola opravená v roku 2016. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 286.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 286.
[3 - 5] www.dedinky.kapitula.sk (3.11.2016)
Bibliografia
www.dedinky.eu
GPS
48.867034, 20.382017
48°52'01.3"N 20°22'55.3"E



www.pamiatkynaslovensku.sk