Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dežerice - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálna stavba z roku 1904 inšpirovaná klasicizmom a romantickou gotikou. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom, s pristavanou sakristiou a vstavanou, mierne vysunutou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Na fasáde sú oporné piliere. Vo veži renesančný zvon z roku 1627. [1]
 

V inventári kostola Súpis pamiatok na Slovensku (1967) uvádza klasicistický kalich z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 293.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 293.
GPS
48.765318, 18.219083
48°45'55.1"N 18°13'08.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk