Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diviacka Nová Ves - Mačací zámok
Lokalita
obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ známy pod názvom „Mačací zámok“, postavili v roku 1685. Pôvodne išlo o neskororenesančný kaštieľ, ktorý postavili v blízkosti starého kaštieľa na miernej vyvýšenine. Prestavbami však stratil svoj pôvodný charakter. [1] Ide o prízemnú stavbu s dvoma nárožnými hranolovými vežami, ktorá bola pôvodne dvojpodlažná. V druhej polovici 18. storočia bol kaštieľ značne devastovaný a zničený. Po zrušení poschodia v druhej polovici 19. storočia objekt zakryli sedlovou strechou. Miestnosti sú zaklenuté hrebienkovými lunetovými klenbami. [2]
 

Kaštieľ dali postaviť Ujfalussyovci (Diviackovci). [3]

Pamiatková ochrana
Čiastočná rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

Začiatkom 20. storočia bol kaštieľ prebudovaný majiteľmi na byty. [4]

Prístup
Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.
Fotogaléria
Diviacka Nová Ves - Mačací zámok foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 70.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 295.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 70.
[4] www.diviackanovaves.sk
GPS
48.748477, 18.490151
48°0 44' 54.52", 18°0 29' 24.54"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk